Z korzyścią dla społeczności i środowiska

Nasze działania csr

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w przypadku Grupy Krawczyk oznacza nie tylko podstawowe działania w interesie społecznym, ale również ciągłe budowanie wizerunku marki w oparciu o pozytywne relacje z interesariuszami. Dzięki szeroko zakrojonym akcjom, organizowanym na terenie Polski, Grupa Krawczyk wspiera cenne inicjatywy społeczne, mające na celu poprawę jakości życia oraz kompleksową ochronę środowiska.
Layer 1

Uczymy i pomagamy

ipomocni.pl

Wynikiem powyższych działań i stawianych celów jest ogólnopolska fundacja ipomocni.pl, której celem strategicznym jest pomoc osobom poszkodowanym na skutek wypadku przy pracy. Ponadto ta prospołeczna inicjatywa przyczyniła się do wzrostu świadomości skali zagrożeń zawodowych, wśród tysięcy pracowników różnych branż – w tym budowlanej i przemysłowej.

Informacje

Statut fundacji

Dzięki skrupulatnej realizacji podstawowych zadań statutowych fundacji, jesteśmy w stanie docierać do tysięcy poszkodowanych osób i świadczyć im podstawowe wsparcie prawne oraz materialne. Ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług sprawia, że fundacja cieszy się coraz większym zaufaniem wśród wielu nowych branż zawodowych i trafia swoją pomocą do stale rosnącego grona beneficjentów.

01. Bezpieczeństwo

02. Wypadki w pracy

03. Pomoc chorym

01. Bezpieczeństwo

02. Wypadki w pracy

03. Pomoc chorym

background Layer 1

Przejdź na stronę fundacji i dowiedz się jak Pomagać

Jeżeli pragniesz wesprzeć działania naszej fundacji i przyczynić się do jeszcze efektywniejszej realizacji zadań statutowych, odwiedź stronę główną fundacji: ipomocni.pl. Każde wsparcie ma ogromne znaczenie. Dzięki naszym darczyńcom możemy trafiać do coraz większej ilości osób poszkodowanych i przeprowadzać jeszcze wiecej specjalistycznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa obsługi maszyn i urządzeń. Czekamy na Ciebie!